TuấnTài 11:22 ngày 20/9/18 trong  Bảng văn phòng, bảng từ

Các loại phụ kiện bảng viết được sử dụng nhiều nhất

Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó.Mọi Nam châm đều có hai Từ Cực, Cực Bắc và Cực Nam ở hai đầu.Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam.Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc các vật bằng kim loại